Επίσημη τεκμηρίωση του Ubuntu

Εδώ μπορείτε να βρείτε την επίσημη τεκμηρίωση που αναπτύσσεται και συντηρείται από το έργο τεκμηρίωσης του Ubuntu.

Επιλέξτε την έκδοση του Ubuntu που έχετε από την παρακάτω λίστα για να μεταβείτε στις σελίδες τεκμηρίωσης αυτής της έκδοσης. (βρείτε ποια έκδοση έχετε).

Αν δεν μπορείτε να βρείτε εδώ αυτό που ψάχνετε, επισκευθείτε την παρεχόμενη από την κοινότητα τεκμηρίωση για ακόμα περισσότερο υλικό!

  • Ubuntu 10.04 LTS - η τρέχουσα έκδοση με εκτεταμένη υποστήριξη, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2010, με κωδικό όνομα Lucid Lynx.

  • Ubuntu 9.04 - προηγούμενη σταθερή έκδοση, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2009, με κωδικό όνομα Jaunty Jackalope.

Αν η έκδοση του Ubuntu σας δεν υπάρχει παραπάνω, δεν υπάρχει μεταφρασμένη στα ελληνικά επίσημη τεκμηρίωση για αυτήν την έκδοση. Η αγγλική σελίδα της επίσημης τεκμηρίωσης του Ubuntu βρίσκεται εδώ.